2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 258 tỷ đồng

2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 258,7 tỷ đồng, tăng 14,3% so với 2 tháng cùng kỳ năm trước.

2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 258,7 tỷ đồng, tăng 14,3% so với 2 tháng cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Ngọc.
                Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Ngọc.

Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh tháng 02/2021 ước đạt trên 122,5 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Do dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm dừng sản xuất, nên giá trị sản xuất công nghiệp có giảm so với tháng trước.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 258,7 tỷ đồng, tăng 14,3% so với 2 tháng cùng kỳ năm trước. Hiện các cơ sở công nghiệp đã hoạt động sản xuất ổn định trở lại, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19./.

Anh Thúy

Xem thêm