Y tế và sức khỏe cộng đồng

Đánh giá thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19

17:34, 27/09/2022

Sáng 27/9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh
Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tại Việt Nam, đến nay, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Việt Nam đã đạt được tỷ lệ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch cộng đồng. Số ca mắc giảm thấp, giảm mạnh tỷ lệ chuyển nặng và tử vong.

Hệ thống y tế đã được củng cố, các biện pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị, nguồn lực cho y tế đang được triển khai quyết liệt. Tất cả các tỉnh, thành phố đều đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP, Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ.

Các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng lòng với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch. Tỷ lệ người dân Việt Nam hài lòng với các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ vào loại cao nhất thế giới 96%.

Những kết quả này là rất đáng trân trọng, thể hiện sự nghiêm túc quán triệt, thực hiện đúng đắn đường lối lãnh đạo của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 30/2021/QH15; sự nỗ lực, cố gắng, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đoàn kết, thống nhất của toàn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, dịch bệnh chưa có tiền lệ, vô cùng phức tạp và khó lường. Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch Covid-19 các bộ, ngành, Trung ương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và phát triển các vùng, miền, toàn quốc, từ đó, có cơ sở đưa ra các biện pháp phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội từng vùng, miền. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, cơ chế, chính sách về phòng, chống dịch Covid-19, các luật liên quan đến phòng, chống dịch gồm Luật Dược, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế.../.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc