Chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4

11:11, 10/05/2022

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4; đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trước 25/5/2022.

Bảo quản vắc xin Covid-19 tại CDC tỉnh
Bảo quản vắc xin Covid-19 tại CDC tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 09/5, Bộ Y tế có Văn bản số 2357/BYT-DP gửi các đơn vị về việc tiêm mũi vắc xin Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Theo thống kê, đến ngày 04/5/2022, cả nước đã triển khai tiêm chủng được khoảng 215 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ bao phủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4%; tỷ lệ tiêm mũi 3 (liều nhắc lại) cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 57,5%; tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 13,7%.

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho những người đã được tiêm chủng, theo kinh nghiệm sử dụng vắc xin của một số quốc gia và khuyến cáo của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế, để triển khai tiêm chủng đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả theo tình hình dịch và tiến độ cung ứng vắc xin, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4 căn cứ vào tiến độ cung ứng vắc xin đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước 25/5/2022. Các Viện: Vệ sinh dịch tễ, Pasteur tổng hợp gửi về Viện Vệ sinh dịch Trung ương trước 30/5/2022 để tổng hợp và đề xuất số lượng vắc xin. Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, đối tượng tiêm: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

Vắc xin sử dụng: Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc xin do Astrazeneca sản xuất; vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

Khoảng cách: Ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). Người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 3 tháng sau khi mắc Covid-19.

Tại tỉnh Bắc Kạn, đến cuối ngày 09/5, đối tượng trên 18 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 bao gồm cả tiêm tại địa phương khác đạt 99,43%; tỷ lệ tiêm mũi 2 bao gồm cả tiêm tại địa phương khác đạt 97,17%; tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 93,22%. Đối tượng 12 đến dưới 18 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 97,50%; tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 96,50%. Đối với đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 29,79%; tiến độ tiêm so với vắc xin được phân bổ đạt 102,74%./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc