Dân số và Phát triển: Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên
07:11, 07/12/2022
Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho trên 500 em học sinh Trường THPT Yên Hân (Chợ Mới).