Vòng sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

15:46, 12/08/2021

Ngày 12/8, Ban Giám khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh đã tiến hành chấm điểm vòng sơ khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các thành viên Ban Giám khảo xem phần thi thuyết trình của các báo cáo viên cấp tỉnh.

Phần thi thuyết trình của các báo cáo viên cấp tỉnh năm nay có điểm khác biệt là không thuyết trình trực tiếp mà thực hiện ghi hình và gửi về Ban Giám khảo chấm điểm để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Kạn năm 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2021, gồm 2 vòng thi: Vòng sơ khảo có hơn 30 báo cáo viên cấp tỉnh tham gia, lựa chọn 03 báo cáo viên xuất sắc để tham dự vòng chung khảo. Cấp huyện và tương đương tổ chức thi trong tháng 8 để lựa chọn mỗi huyện, thành ủy một báo cáo viên xuất sắc tham dự. Tại vòng chung khảo, 03 báo cáo viên cấp tỉnh xuất sắc tại vòng sơ khảo cùng 11 báo cáo viên xuất sắc cấp huyện và tương đương sẽ thực hiện các phần thi để lựa chọn 01 báo cáo viên xuất sắc tham gia hội thi khu vực. 

Hội thi Báo cáo viên giỏi nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên tiêu biểu…/.

N.V


Ý kiến bạn đọc