Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua đặc biệt
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng phát động, sáng 14/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua đặc biệt hưởng ứng phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống, chiến thắng đại dịch Covid-19” bằng hình thức trực tuyến.