Ngân Sơn hướng tới ngày hội toàn dân đi bầu cử
Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, huyện Ngân Sơn đã thực hiện mọi nhiệm vụ bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, chuẩn bị thận trọng, chu đáo trong từng khâu, từng bước đề ra, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công.