Chính sách BHXH - BHYT: Sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương
17:00, 28/11/2022
Qua 27 năm hình thành và phát triển, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng: tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT không ngừng tăng; số lượt người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn; công tác bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội cho người dân luôn kịp thời...