Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận

08:49, 22/06/2022

Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giai đoạn 2022 - 2026. Đại tá Hà Văn Tuyên- Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì.

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giữa Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giữa Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2022-2026 gồm 4 nội dung trọng tâm, gồm: Tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; thực hiện quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo”; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng phong trào “Toàn dân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Ngay sau khi ký kết Chương trình, hai đơn vị sẽ cụ thể hóa vào nội dung kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ góp phần nâng cao hơn nữa tác dân vận của Đảng, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân./.

                                                                                Nam Phong - Quốc Huy


Ý kiến bạn đọc