Tập huấn nâng cao kiến thức về xử lý thuốc bảo vệ thực vật

14:34, 10/05/2022

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức, kiến thức về xử lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng cho cán bộ, hội viên, nông dân”.

Giảng viên của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến các nội dung tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có trên 200 đại biểu là lãnh đạo Hội Nông dân TP. Bắc Kạn, huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Ba Bể; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường thuộc TP.Bắc Kạn; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn thuộc huyện Bạch Thông; Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Kỳ (Chợ Mới), xã Mỹ Phương (Ba Bể), cùng hội viên, nông dân của TP. Bắc Kạn, huyện Bạch Thông, xã Cao Kỳ (Chợ Mới), xã Mỹ Phương (Ba Bể).

Nội dung lớp tập huấn bao gồm: Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, kiến thức về sử dụng thuốc BVTV; kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV, bảo vệ môi trường; thực trạng và giải pháp thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV, bảo vệ môi trường tại địa phương…

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (10 - 11/5) tại TP. Bắc Kạn và huyện Bạch Thông./.

Phương Thùy


Ý kiến bạn đọc