Bạch Thông: Tuyên truyền thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật

14:20, 11/05/2022

Sáng 11/5, Hội Nông dân huyện Bạch Thông phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững thuộc Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho gần 200 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.

Buổi tuyên truyền giúp nâng cao hiểu biết, ý thức trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Bạch Thông.
Buổi tuyên truyền giúp nâng cao hiểu biết, ý thức trong sử dụng thuốc BVTV cho cán bộ, hội viên nông dân huyện Bạch Thông.

Cán bộ, hội viên nông dân đã được tuyên truyền về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và những khó khăn tồn tại trong việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; tác hại của việc vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bừa bãi, không đúng nơi quy định đối với môi trường, sức khỏe con người.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên nông dân còn được phổ biến Chương trình hành động phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư liên tịch số 05/2016 ngày 16/5/2016 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; Kết luận số 379-KL/HNDTW ngày 24/01/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/20214 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu…

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nắm được thực trạng, quy định và quy trình trong việc thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực sau sử dụng đúng cách, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng./.

X.N


Ý kiến bạn đọc