Na Rì: Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07:52, 15/12/2021

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Na Rì đã đạt được những kết quả quan trọng, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận giấy khen các cấp
Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận giấy khen các cấp.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên- Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết: Những năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Điều đó đã tác động to lớn đến việc chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ Nhân dân, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ chủ trương đó, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay về giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới. UBND huyện đã ban hành Quyết định phân công các cơ quan, đơn vị phối hợp với các xã lựa chọn tiêu chí hoàn thành trong năm, từ đó xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện tiêu chí. Các cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ tiền và hàng nghìn ngày công lao động, vật liệu cát, đá, xi măng... để giúp đỡ các xã xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Từ các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Năm 2018 có 21 tập thể và 13 cá nhân được khen thưởng; năm 2019 có 20 tập thể và 44 cá nhân được khen thưởng; năm 2020 có 18 tập thể và 37 cá nhân được khen thưởng.

Có thể kể đến một số mô hình như: Hội Phụ nữ xã Côn Minh trong năm 2018 quyên góp ủng hộ "Hũ gạo tình thương" được 180kg gạo giúp đỡ 9 hộ gia đình. Gia đình ông Phan Thanh Nần, thôn Thôm Bả, xã Văn Vũ hiến 37,2m2 để xây dựng nhà văn hóa thôn; gia đình ông Hoàng Minh Ổn, thôn Đồng Tâm, xã Kim Lư hiến 651m2 đất làm đường giao thông nông thôn; tập thể thôn Nà Chè, xã Cường Lợi vận động Nhân dân trong thôn hiến 1.200m2 đất, 2.843 ngày công lao động, 162 triệu đồng, làm mới 1.430m đường bê tông. Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện vận động được 17 triệu đồng, ngày công lao động hỗ trợ thôn Nà Deng, xã Cường Lợi xây lò đốt rác và làm đường nội đồng; mô hình chăn nuôi gà đồi gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã Trần Phú (xã Trần Phú) đã thu hút được nhiều hộ dân trên địa bàn tham gia, ký kết hợp đồng tiêu thụ mỗi năm 20 - 30 tấn gà, vịt, ngan...

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; "sản xuất, kinh doanh giỏi"; "Mỗi xã, phường một sản phẩm". Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực phát động các phong trào thi đua như: Đoàn Thanh niên với phong trào "xe đạp giúp bạn đến trường"; "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"; “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”… Hội Phụ nữ với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo cải thiện chất lượng cuộc sống"; mô hình tiết kiệm “Nuôi lợn nhựa”, “Hũ gạo tình thương”… Hội Nông dân với mô hình "sạch nhà, tốt ruộng"; "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"...

Có thể thấy, qua 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện Na Rì đã được nâng lên, trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng. Từ đó góp phần kịp thời giải quyết, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; từng bước tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Duy Khánh


Ý kiến bạn đọc