Thông báo điều chỉnh kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021

10:54, 19/11/2021

 

Thông báo điều chỉnh kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021.

 
 
 
 

 


Ý kiến bạn đọc