Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT

14:03, 22/11/2021

Theo đánh giá công tác BHXH, BHYT, BHTN, dù còn chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch do triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng từ đầu năm đến nay công tác BHXH, BHYT, BHTN vẫn đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% (chỉ tiêu giao 97,5%), số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 95,6%, BH thất nghiệp đạt 95,4% kế hoạch được giao; tỷ lệ lao động tham gia BHXH (bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện) là 31.455 người/202.418 người lao động có việc làm, đạt 15,54% (chỉ tiêu giao 16%), tỷ lệ lao động tham gia BHTN nghiệp đạt 8,03% (chỉ tiêu giao 9%).

Giao ban công tác BHXH
Đánh giá công tác BHXH 9 tháng năm 2021.

Để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch, mới đây UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Tăng cường tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến chủ sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân. Đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội, đoàn thể và đội ngũ trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Giao BHXH tỉnh biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị để phối hợp tuyên truyền đến người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục mở rộng các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện tốt việc thu BHYT học sinh năm học 2021-2022, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để đôn đốc các đơn vị đóng nộp tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời kiện toàn Tổ công tác liên ngành thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh lựa chọn và tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phối hợp giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với đơn vị sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ.

UBND các huyện, thành phố: Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện đối với lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, phường, thị trấn. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai mô hình điểm về tổ phố, khu dân cư thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét nhân rộng đối với mô hình hoạt động hiệu quả./.

Quế Anh (BHXH tỉnh Bắc Kạn)

 


Ý kiến bạn đọc