Kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Chợ Mới

15:32, 25/11/2021

Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thúy- Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn làm việc với huyện Chợ Mới để kiểm tra về công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Chợ Mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 cho thấy: Giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo là 12,56%, giảm 2,17% so với thời điểm tháng 12/2020; tỷ lệ hộ cận nghèo 12,20%, tăng 0,09% so với thời điểm tháng 12/2020. Giai đọan 2021-2025 tỷ lệ hộ nghèo 20,10%; hộ cận nghèo là 12,22%.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn những hạn chế như: Dịch Covid-19 phức tạp ảnh hưởng đến vấn đề lao động, việc làm của người sử dụng lao động và người lao động; các hộ nghèo trên địa bàn cơ bản là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, một số hộ là đối tượng bảo trợ xã hội, hộ người có công không có khả năng thoát nghèo. Số hộ nghèo chuẩn mới tăng do giai đoạn 2021-2025 chấm điểm theo tiêu chí đa chiều; một số người dân muốn được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Chính phủ đối với hộ nghèo…

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với các xã Nông Hạ, Thanh Thịnh. Theo đó, giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo của xã Nông Hạ còn 69 hộ, chiếm 6,70%; hộ cận nghèo 90 hộ, chiếm 8,73%; giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ hộ nghèo là 136 hộ chiếm 13,19%; hộ cận nghèo 118 hộ, chiếm 11,4%. Đối với xã Thanh Thịnh, giai đoạn 2015-2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 5,44%, cận nghèo còn 5,05%; giai đoạn 2021-2025 số hộ nghèo là 93 hộ, chiếm 9,04%; hộ cận nghèo 38 hộ, chiếm 3,69%.

Tại buổi làm việc, các địa phương nêu ý kiến, kiến nghị như: Đề nghị BCĐ huyện quan tâm sâu sát hơn đối với công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập huấn trực tiếp cho BCĐ xã và các trưởng thôn… Các ý kiến, kiến nghị của địa phương đã được Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Lý Dũng


Ý kiến bạn đọc