Triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

20:16, 15/10/2021

Sáng 15/10, Sở Y tế phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Bắc Kạn là một trong 21 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 – 2023. Mục tiêu chung của Chương trình là cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn tại các tỉnh tham gia dự án.

Tại tỉnh, Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn” năm 2020, ngành Y tế đã triển khai 13 xã "Vệ sinh an toàn" với các tiêu chí như: 70% hộ gia đình trong xã có nhà tiêu cải thiện; 80% hộ gia đình trong xã có điểm rửa tay có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế xà phòng hoạt động; 100% trạm y tế và trường học trên địa bàn các xã có công trình cấp nước và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; có điểm rửa tay hoạt động. Sau kiểm đếm, đến nay 100% xã thực thiện trong năm 2020 đều đạt mục tiêu đề ra. Trong năm 2020, chương trình còn hỗ trợ xây mới 2.222/2.222 nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 100% kế hoạch...

Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận và thống nhất thực hiện đạt một số mục tiêu trong năm 2021 như: Tiếp tục nâng cao nhận thức trong việc thay đổi hành vi về nước sạch và vệ sinh của người dân nông thôn. Duy trì kết quả vệ sinh an toàn xã tại 34 xã trong chương trình can thiệp từ năm 2017 đến 2020. 100% hộ dân trong xã vệ sinh an toàn được cung cấp kiến thức về vệ sinh cá nhân; 1.120 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây nhà tiêu hợp vệ sinh.../.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc