Phụ nữ Chợ Mới thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

15:13, 18/10/2021

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới đã tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Người dân xã Như Cố thu hoạch chè.

Hội LHPN huyện có 7.373 hội viên phụ nữ sinh hoạt tại 170 chi hội. Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, các nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa, tổ chức ký giao ước thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, hằng năm trên 98% nữ CNVC - LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; 100% đơn vị tổ chức Hội đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ đã giới thiệu 380 tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng, 33 chị được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam". Xây dựng và duy trì được 165 công trình, phần việc, đạt 206% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ; giúp 120 hộ đạt 8 tiêu chí "5 không 3 sạch".

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội đã triển khai, phát động, vận động phụ nữ tham gia thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức hình thức như: “Ống tiền tiết kiệm”, “Tiết kiệm két sắt”, các tổ/nhóm tiết kiệm tại các đơn vị. Với 146 mô hình học tập và làm theo gương Bác, các cấp Hội đã tiết kiệm được trên 5,4 tỷ đồng giúp cho 8.066 lượt hội viên nghèo vay để phát triển kinh tế. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh, các cấp Hội đã vận động ủng hộ với số tiền hơn 340 triệu đồng. Phối hợp bàn giao 08 nhà "Mái ấm tình thương" trị giá 155 triệu đồng...

Nhằm hỗ trợ chị em phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, các cấp Hội duy trì có hiệu quả hoạt động nguồn vốn ủy thác, tín chấp. Đến nay, tổng dư nợ Hội quản lý nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội là 130 tỷ đồng thông qua 77 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho 2.271 hộ hội viên vay; phối hợp giải ngân nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tại 7 xã, thị trấn với 42 tổ vay vốn, tổng dư nợ trên 7 tỷ cho gần 600 thành viên vay… Trong 5 năm, các cấp Hội đã hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 14 cá nhân; hỗ trợ thành lập mới 4 tổ hợp tác, thành lập 01 hợp tác xã. Phối hợp với các ngành chuyên môn hỗ trợ sản phẩm chè Shan tuyết của HTX Nông nghiệp Thái Lạo (xã Yên Cư) đạt tiêu chuẩn chè hữu cơ; hỗ trợ các mô hình nuôi gà được 5.940 con gà giống, 3.600 con gà thịt, 24 con lợn giống...; mở được 42 lớp tập huấn với 1.260 người tham gia.

Thông qua các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn vay, xây dựng mô hình, có 1.632 hộ hội viên nghèo, 447 hộ hội viên cận nghèo trong đó có 252 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội đã giúp được 237/156 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 16,53%; nhân rộng được 144  mô hình kinh tế cho thu nhập 100 - 150 triệu đồng/năm.

Khẳng định vai trò, vị thế của mình, phụ nữ Chợ Mới đã không ngừng học tập, nỗ lực vươn lên. Đến nay, 100% cán bộ phụ nữ cấp huyện, chủ tịch Hội Phụ nữ cấp xã đạt chuẩn chức danh. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 17,41%; tỷ lệ nữ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 17,14%. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 21,34%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt 26,67% (tăng 6,67% so với nhiệm kỳ trước).

Đồng chí Hoàng Thị Nhạn- Chủ tịch Hội LHPN huyện Chợ Mới chia sẻ: Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN huyện Chợ Mới triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể hội viên bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, tập trung xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, xây dựng gia đình hạnh phúc và tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, kịp thời nêu gương, nhân rộng các mô hình hiệu quả, gương phụ nữ điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Chủ động, thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nhu cầu của hội viên, phụ nữ để đa dạng hình thức tập hợp, thu hút hội viên; chú trọng xây dựng hội viên nòng cốt và chất lượng sinh hoạt...

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Hiệu quả”, phụ nữ Chợ Mới đã ngày càng khẳng định được vai trò trong các lĩnh vực, là lực lượng tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước và góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng huyện Chợ Mới ngày càng giàu đẹp./.

Lý Dũng

 

 


Ý kiến bạn đọc