Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Kạn

15:16, 16/09/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn, gồm 23 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng.

Trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp nhận thông tin, nắm tình hình, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, địa phương, Nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp; đề xuất Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh trong trường hợp vượt quá thẩm quyền. Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch...

Nhiệm vụ của các thành viên Trung tâm Chỉ huy do Chỉ huy trưởng phân công. Các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất khác theo phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh./.

T.H

 


Ý kiến bạn đọc