BHXH tỉnh:

24 năm đồng hành cùng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

18:50, 15/09/2021

Ngày 16/9/1997, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ký Quyết định số 1602 BHXH/QĐ-TCCB thành lập BHXH tỉnh Bắc Kạn với chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH và quản lý quỹ BHXH trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện các chế độ bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và hưởng chế độ, chính sách.

Những ngày đầu gian khó

Ngày đầu thành lập, BHXH tỉnh Bắc Kạn chỉ có 31 người, công tác tại 3 phòng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức - Hành chính - Kiểm tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính - Thu - Chi; Phòng Quản lý chế độ chính sách) và 6 đơn vị BHXH huyện, thị xã (chưa bao gồm BHXH huyện Chợ Mới và Pác Nặm). Cán bộ vừa thiếu về số lượng, lại hầu hết là cán bộ trẻ, thiếu kinh nghiệm công tác.

Tại BHXH tỉnh có 8 người, các phòng không có lãnh đạo mà Giám đốc là người chỉ đạo trực tiếp từng cán bộ, nhân viên. Cán bộ đảm nhiệm các khâu công tác cũng rất mỏng, những nội dung công việc lớn như công tác thu BHXH cũng chỉ có 01 người.

Trụ sở làm việc của BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã đều chưa có, phải đi thuê, mượn, di chuyển nhiều nơi. Các trang thiết bị phục vụ công tác còn lạc hậu, thiếu thốn. Các tổ chức đảng, đoàn thể đều chưa đủ điều kiện để thành lập, phải sinh hoạt ghép cùng các cơ quan khác.

Tuy khó khăn là vậy nhưng BHXH tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không gây gián đoạn việc hưởng quyền lợi của đối tượng.

Nỗ lực, đồng hành cùng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, vì an sinh xã hội

Sau 24 năm, bộ máy tổ chức của đơn vị được kiện toàn, bao gồm 10 phòng nghiệp vụ và 7 BHXH huyện (BHXH thành phố sáp nhập về BHXH tỉnh từ năm 2020) với tổng số cán bộ, viên chức toàn ngành là 202 người, tăng gần 7 lần so với ngày đầu thành lập. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ của đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Các tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập, không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trụ sở làm việc của BHXH tỉnh, của BHXH các huyện đã được xây dựng; trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn được trang bị tương đối thuận lợi, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

24 năm qua, với mục tiêu xuyên suốt “Lấy người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là trung tâm để phục vụ”, BHXH tỉnh luôn không ngừng nỗ lực, đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của BHXH Việt Nam.

Là tỉnh kinh tế - xã hội phát triển còn chậm nên việc mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ áp dụng nhiều biện pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia và đôn đốc thu, BHXH tỉnh luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, số thu của năm sau cao hơn năm trước. Số đơn vị, số lao động tham gia ngày càng được mở rộng và tăng nhanh qua các năm. Năm 1997, số thu đạt gần 3 tỷ đồng với 164 đơn vị sử dụng lao động và gần 8.500 người tham gia BHXH; năm 2020, số thu đạt 698 tỷ đồng, cao gấp 232,6 lần so với năm 1977; 8 tháng đầu năm 2021, số thu là 480,2 tỷ đồng với 22.103 người tham gia BHXH bắt buộc.

BHXH tự nguyện được triển khai thực hiện từ năm 2008, đến tháng 8/2021, duy trì được số người tham gia là 9.037 người, ngoài ra có 300 người hưởng chế độ hưu BHXH tự nguyện. BHTN triển khai thực hiện từ năm 2009, 8 tháng đầu năm duy trì số người tham gia là 16.128 người. Số người tham gia BHYT là 301.971 người, chiếm tỷ lệ 94,3% dân số trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng tham gia BHYT đều được cấp thẻ và đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định. Việc cấp sổ BHXH cho người tham gia BHXH, BHTN cũng được chú trọng thực hiện.

Các chế độ BHXH, BHTN, BHYT của người lao động được giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời. Trong 24 năm, cơ quan BHXH đã giải quyết cho trên 162.000 lượt người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động hằng tháng; gần 115.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và chế độ một lần khác; thực hiện chi trả đầy đủ lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng và các chế độ BHXH 1 lần khác với số tiền chi trả ngày càng tăng. Năm 1998 tổng số chi BHXH, BHTN gần 23 tỷ đồng; năm 2020, số chi BHXH, BHTN là 653,2 tỷ đồng (cao gấp 15 lần so với năm 1998); 8 tháng đầu năm 2021, BHXH tỉnh đã thực hiện chi trả BHXH, BHTN số tiền 509,1 tỷ đồng. Việc giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN đã góp phần đảm bảo cuộc sống hằng ngày, tạo dựng lòng tin của các đối tượng đối với các chính sách BHXH, BHTN qua đó góp phần ổn định tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn.

BHXH tỉnh luôn chủ động và tích cực phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chi trả BHYT cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng. Những năm qua, hệ thống văn bản về BHYT ngày càng được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng mở rộng phạm vi quyền lợi và tạo thuận lợi hơn cho người tham gia BHYT, các cơ sở y tế ngày càng quan tâm hơn đến việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Do đó, số người đi khám, chữa bệnh và số chi quỹ khám chữa bệnh BHYT tăng hằng năm. Năm 2003, số tiền chi trả cho công tác khám, chữa bệnh BHYT là hơn 2,5 tỷ đồng; năm 2020, quỹ khám, chữa bệnh BHYT đã chi 256,6 tỷ đồng (cao gấp 102 lần so với năm 2003) với 570.206 lượt người hưởng chi phí khám, chữa bệnh BHYT; 8 tháng đầu năm 2021, có 355.995 lượt người khám, chữa bệnh hưởng chi số chi phí từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT là 172,3 tỷ đồng. Quỹ BHYT đã góp phần đáng kể giảm gánh nặng tài chính, đảm bảo cho người có thu nhập thấp, người có công với cách mạng, người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo có đủ tiền chữa bệnh với chi phí lớn.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thanh tra - kiểm tra, thông tin tuyên truyền, thi đua khen thưởng… đều được ngành BHXH tỉnh quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Nhìn lại chặng đường 24 năm xây dựng và phát triển, với những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, nhiều năm liền BHXH tỉnh Bắc Kạn được UBND tỉnh, BHXH Việt Nam tặng Bằng khen và Cờ Thi đua: Năm 2007 và năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2010 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2016 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là nguồn sức mạnh to lớn, động viên, cổ vũ tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức BHXH tỉnh Bắc Kạn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển./.

Kim Anh (BHXH tỉnh Bắc Kạn)

 

 


Ý kiến bạn đọc