Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

13:52, 25/08/2021

Sáng 25/8, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo tại hội thảo, trong giai đoạn 2016 - 2020, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đã được tỉnh quan tâm triển khai kịp thời, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Công tác giáo dục nghề nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển nguồn nhân lực có tay nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: Trường Cao đẳng Bắc Kạn, 07 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) cấp huyện, 03 trung tâm GDNN tư thục và 08 cơ sở đào tạo nghề có đăng ký hoạt động GDNN.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016 - 2020 tuyển sinh đào tạo được hơn 31.100 người, đạt gần 104% kế hoạch, trong đó: Trình độ cao đẳng 428 người, trình độ trung cấp 2.206 người, hệ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 28.551 người.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế hiện nay, công tác đào tạo nghề vẫn còn nhiều hạn chế, như: Đội ngũ giáo viên cơ hữu của nhiều cơ sở GDNN còn thiếu, trình độ và kỹ năng dạy nghề còn hạn chế; cơ cấu ngành đào tạo chưa thật sự phù hợp với thị trường lao động; chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn kinh phí thực hiện các chương trình đào tạo nghề chủ yếu phụ thuộc vào Trung ương...

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 thì việc xây dựng Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 là có cơ sở pháp lý và thực sự cần thiết.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Bắc Kạn đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025. Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, các ý kiến tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị xây dựng dự thảo nghị quyết là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội thảo. Đồng thời có đánh giá kỹ hơn về hiệu quả tổ chức thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, như: Công tác phối hợp tổ chức thực hiện, điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên, tài liệu - giáo trình giảng dạy, kinh phí tổ chức thực hiện, công tác tư vấn tuyển sinh...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 trong thời gian sớm nhất. Thiết kế lại bố cục của dự thảo nghị quyết cho phù hợp, có sự phân chia nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng trong quá trình tổ chức thực hiện.../.

Hoàng Vũ


Ý kiến bạn đọc