HĐND tỉnh khảo sát công tác xây dựng trường chuẩn tại huyện Bạch Thông

21:34, 26/08/2021

Chiều 26/8 tại Trường THCS Quân Hà, Đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát tình hình thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Bạch Thông.

Đoàn công tác làm việc tại Trường THCS Quân Hà.

Năm 2021, huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch xây dựng đạt chuẩn quốc gia 03 trường (THCS Quân Hà, Tiểu học Quân Hà, Mầm non Dương Phong). Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn còn gặp khó khăn bởi cơ sở vật chất các trường học đã xuống cấp, không đáp ứng các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia; nguồn ngân sách các đơn vị trường học còn hạn hẹp, công tác xã hội hóa trên địa bàn hạn chế; đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo để đạt mức độ II về kiểm định và chuẩn quốc gia mức độ I.

Theo kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025, huyện Bạch Thông xây dựng 05 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: Mầm non, TH&THCS Sỹ Bình; Mầm non, TH&THCS Vi Hương; Mầm non Vũ Muộn.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Đoàn công tác đề nghị huyện Bạch Thông tăng cường phối hợp với các ngành để ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các trường trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn quốc gia. Các đề xuất, ý kiến của địa phương được Đoàn công tác tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền giải quyết./.

Hà Nhung


Ý kiến bạn đọc