UBND tỉnh chỉ đạo không tụ tập xem bóng đá để phòng dịch Covid-19

17:08, 09/06/2021

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3421/UBND-VXNV gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, không tụ tập, tổ chức xem bóng đá đông người theo nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản trên; căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly, các cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng đồng,… kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng nhắc nhở, giám sát việc thực hiện yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 và không tụ tập, tổ chức xem bóng đá đông người trên địa bàn khu dân cư./.

Thanh Huyền

 

 


Ý kiến bạn đọc