Tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao

14:46, 10/06/2021

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công tác thể dục, thể thao của tỉnh đã có những bước phát triển khá mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đặc biệt là Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 09/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân đối với công tác thể dục, thể thao; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

<p style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;"><span style="font-size:14pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển ở khắp các địa phương.</span></span></span></p>

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển ở khắp các địa phương.

Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, đầu tư cho thể dục, thể thao trường học, tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất, thể thao ngoại khóa. Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đều có sân chơi, sân tập thể dục, thể thao. Các phòng học giáo dục thể chất, nhà đa năng đạt tiêu chuẩn từng bước được đầu tư, xây dựng.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học, gắn giáo dục thể chất với giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Các loại hình hoạt động thể dục, thể thao trong trường học ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng hình thức, trong đó việc xây dựng các loại hình câu lạc bộ, các lớp năng khiếu được chú trọng. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển và lồng ghép với phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Hội khỏe Phù Đổng được tổ chức định kỳ theo từng độ tuổi, cấp học, tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giáo dục toàn diện cho học sinh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp trong việc chỉ đạo xây dựng, duy trì, phát triển phong trào thể dục, thể thao và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển ở mọi đối tượng, lứa tuổi với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" như: Bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể dục thẩm mỹ... Nét nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW là việc xây dựng mô hình điểm về phát triển câu lạc bộ thể dục, thể thao tại cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 30 mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao. Từ các mô hình này, đã triển khai nhân rộng tại địa phương với hơn 200 câu lạc bộ.

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển ở mọi đối tượng, lứa tuổi với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua 10 năm triển khai, các cấp đã tổ chức được trên 70 giải thể thao cho đối tượng người cao tuổi và thành lập 7 đoàn vận động viên là người cao tuổi tham gia các giải thể thao toàn quốc. Hoạt động thể dục, thể thao ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa ngày càng phát triển, số người tập luyện ngày càng tăng. Hoạt động xây dựng câu lạc bộ văn hóa, thể thao - làng văn hóa, khu dân cư văn hóa được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở khu vực nông thôn.

Các môn thể thao quần chúng thường xuyên được duy trì, chủ yếu là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và gần đây có thêm phong trào đi xe đạp. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát triển môn bóng chuyền hơi, đưa môn bóng chuyền hơi vào chương trình thi đấu cấp tỉnh, thu hút được đông đảo người dân tham gia. Cũng từ đó, tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gia đình luyện tập thể dục, thể thao tăng dần qua các năm. Đơn cử như năm 2020, thống kê của ngành chức năng cho thấy, tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên toàn tỉnh đạt 31,8% tổng số dân, tăng 0,4% so với năm 2019; gia đình thể thao đạt 17,2% tổng số gia đình, tăng 2,1% so với năm 2019.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp để tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao. Định hướng phát triển một số môn mũi nhọn phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của tỉnh (Taewondo, điền kinh, bắn cung, kickboxing và muay Thái) nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác đào tạo vận động viên. Đã có 17 lượt vận động viên đạt cấp I quốc gia, 14 lượt vận động viên đạt kiện tướng quốc gia và 16 lượt vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia. Chỉ tính riêng năm 2020, ngành đã tổ chức các đoàn vận động viên tham gia thi đấu 9 giải thể thao khu vực, toàn quốc. Kết quả đạt 3 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ, 13 lượt vận động viên cấp I quốc gia, 3 lượt vận động viên kiện tướng.

Các giải thi đấu thường xuyên được tổ chức tạo động lực thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao trong Nhân dân.

Nhìn chung, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, công tác phát triển thể dục, thể thao của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể về công tác thể dục, thể thao được nâng lên. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì thực hiện, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Kết quả đạt được đã tiếp tục tạo động lực thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung cũng như góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn, nâng cao thành tích thể thao của tỉnh.

Để đạt được kết quả cao hơn, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW; các chủ trương, quan điểm về phát triển thể dục, thể thao đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đưa nhiệm vụ phát triển thể dục, thể thao vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong trường học, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần.

Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các công trình thể dục, thể thao trọng điểm và đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao. Quy hoạch diện tích đất dành cho các hoạt động thể dục, thể thao tại các xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh. Duy trì và phát triển các trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc; thành lập, củng cố duy trì hoạt động của các câu lạc bộ TDTT ở các cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động sức mạnh xã hội, nâng cao nhận thức trong việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành nhu cầu của đa số Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hoàng Vũ


Ý kiến bạn đọc