Tấm gương sáng của núi rừng Tây Bắc
17:43, 12/05/2022
Phim tài liệu về gương điển hình học tập và làm theo Bác.