Người chiến thắng tật nguyền
17:35, 12/05/2022
Phim tài liệu về gương điển hình học tập và làm theo Bác.