Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
09:10, 21/05/2022
Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.