Chỉ số CPI góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và minh bạch
10:47, 20/05/2022
Đó là một trong những nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh tại Hội nghị báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021; công bố chỉ số DDCI và gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022 được tổ chức tại Nhà khách Tỉnh ủy chiều 18/5.