Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X: Các đại biểu thảo luận tại tổ
15:33, 28/04/2022
Chiều 26/4, Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình trình tại Kỳ họp.