HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ BẢY
18:27, 09/04/2022
Sáng 08/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022 và bàn một số nội dung quan trọng khác.