Bế mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X
15:36, 28/04/2022
Sáng 27/4, Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và bế mạc.