Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Ngân Sơn
08:07, 17/02/2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Ngân Sơn