Hội thảo cuối kỳ Dự án “Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn”
14:03, 18/02/2022
Sáng 17/02, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo cuối kỳ với đại diện Liên minh châu Âu và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về Dự án “Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn”.