Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 34 (khóa XII)
18:27, 23/02/2022
Sáng 23/02, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 34 để xem xét và cho ý kiến một số nội dung quan trọng