Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV nghe tờ trình các dự thảo nghị quyết
18:41, 04/01/2022
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV nghe tờ trình các dự thảo nghị quyết