Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV: Các đại biểu thảo luận ở tổ
08:05, 05/01/2022
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV: Các đại biểu thảo luận ở tổ