Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV
13:53, 04/01/2022
Khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV