Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12 (mở rộng)
17:46, 29/12/2021
Sáng 29/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 (mở rộng) để đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ sáu và chuẩn bị kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.