Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
13:45, 09/12/2021
Sáng 07/12, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp