Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo các nghị quyết
14:08, 26/11/2021
Chiều 25/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo các nghị quyết chuyên đề trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (khóa XII), nhiệm kỳ 2020-2025.