Hội thảo “Định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
16:46, 17/11/2021
Sáng 16/11, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội thảo trực tuyến “Định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.