Gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
10:17, 19/11/2021
Gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn