Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phiêng Kham
21:56, 15/11/2021
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phiêng Kham