Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Kạn lần thứ III
09:34, 16/11/2021
Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Kạn lần thứ III