Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Kạn
14:16, 18/11/2021
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Kạn