Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm
08:43, 10/10/2021

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm