Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về các báo cáo của TAND tối cao, Viện KSND tối cao
08:25, 25/10/2021
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về các báo cáo của TAND tối cao, Viện KSND tối cao