Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Nghe tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ
07:45, 22/10/2021
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Nghe tờ trình, báo cáo và thảo luận tại tổ