Khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV
21:29, 20/10/2021

Khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV