Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ năm (khóa XII)
10:30, 12/10/2021

Sáng 11/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ năm để đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; xem xét một số nội dung quan trọng khác.