Tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021
18:01, 29/09/2021

Sáng 28/9, Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại, giai đoạn 2017 – 2021; góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022 - 2030 và mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại.