Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X
15:48, 16/09/2021

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X